PRZYPOMNIJ HASŁO
Przypomnienie hasła
Wprowadź poprawny adres e-mail
Wprowadź poprawny NIP przedsiębiorstwa. Format bez myślników.
* pola wymagane
Nie pamiętasz identyfikatora i hasła ?

Jeżeli zapomniałeś swojego identyfikatora lub hasła do systemu, wprowadź poprawny adres e-mail na który była dokonywana rejestracja, następnie wprowadź nip przedsiębiorstwa bez przerw np.9540003691

Jeśli dane są poprawne system automatycznie wyśle przypomnienie hasła na właściwy nr konta e-mail.

Po otrzymaniu przypomnienia hasła zalecamy jego zmianę na własne wg dowolnego klucza .


* Podczas rejestracji nadawane jest hasło wyłącznie na konto główne tzw administracyjne, dlatego przypomnienie dotyczy wyłącznie konta głównego. Zarządzanie użytkownikami wirtualnymi, podkontami (tj. m.in. przypomnienie identyfikatora oraz nadanie hasła startowego) wykonywane jest przez użytkownika głównego. Funkcjonalność użytkowników wirtualnych/podkont dostępna są wyłącznie dla klientów wielodziałowych lub o rozbudowanej dziale logistyki/ zaopatrzenia.